Osiedle wizualizacja z góry bg
Osiedle wizualizacja bg K

1. Klauzula

Administratorem Twoich danych osobowych jest Damian Świącik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik z siedzibą w Częstochowie adres: 42-200 Częstochowa, al. Bohaterów Monte Casino 40, NIP 949-146-28-25, REGON 240946636. Możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: biuro@grupadombud.pl lub pisemnie na adres: 42-200 Częstochowa, al. Bohaterów Monte Casino 40, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa z Damianem Świącik prowadzącym działalność gospodarczą pod  firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik, umowy lub jej realizacji. Państwa dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania. Ponadto, Spółka  zobowiązana jest do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody. Wystarczy, że napiszecie Państwo do nas e-mail. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.